Ciekawe

Najlepsze moduły do obsługi sprzedaży i zaopatrzenia

Oprogramowanie Enova cechuje się multifunkcjonalnością. Korzystanie z niego pozwala na skompletowanie modułów, które wspierają określone procesy w danym przedsiębiorstwie. Są one w stanie doskonale dostosować się do rozmiarów firmy, a także preferencji i mobilności pracowników. W każdej chwili moduły podstawowe mogą zostać uzupełnione o dodatkowe. System Enova doskonale sprawdza się w usprawnianiu procesów związanych ze sprzedażą i zaopatrzeniem w firmie.

Wgląd w towary i usługi

Do podstawowych zalet oprogramowania Enova w dziedzinie sprzedaży i zaopatrzenia należy bez wątpienia ilość przechowywanych informacji. Mogą one dotyczyć nie tylko kontrahentów, ale również banków i urzędów. Są to przede wszystkim podstawowe dane osobiste oraz teleadresowe, a także określone warunki handlowe. Należy do nich m.in. forma i termin płatności, określenie limitu gotówkowego czy listy rachunków bankowych, a także osób kontaktowych i innych danych dotyczących danego kontrahenta.

W systemie Enova znajduje się także wgląd w karty towarów i usług, jak również możliwość wyboru metody obrotu oraz obsługi jednego lub większej liczby magazynów. Rodzaj cen sprzedaży również może podlegać modyfikacji oraz uwzględniać metody wyliczania czy określenie cen indywidualnych dla grup, do których należą kontrahenci. Za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów możliwe jest również generowanie własnych zestawień, a także definiowanie dodatkowych widoków i pól danych. Więcej informacji na stronie http://www.tradiss.pl/system-erp-enova/.

Prowadzenie dokumentacji

Do wglądu użytkownika systemu Enova należą również rozmaite dokumenty. Te dotyczące sprzedaży, czyli np. paragony oraz faktury korygujące czy zaliczkowe wystawione mogą być w różnych walutach. Do obsługi dokumentów wewnętrznych należy możliwość zamówienia oraz złożenia oferty odbiorcom oraz dostawcom. Natomiast do obsługiwanych dokumentów magazynowych należą m.in. dokumenty przychodu i rozchodu. Podczas pracy z oprogramowaniem Enova kontrolować można również limit kredytowy, który uzyskiwany jest przez każdego z kontrahentów.

Możliwe jest także definiowanie zupełnie nowych dokumentów oraz określanie powiązań między nimi. W systemie możliwe jest stworzeni unikalnych dla danego przedsiębiorstwa zestawu dokumentów magazynowych czy handlowych. Mogą być one wystawiane według samodzielnie zdefiniowanej sekwencji. Niezwykle rozbudowane są również usługi związane z wystawieniem faktur, oraz generowaniem deklaracji, kaucji czy opakowań zwrotnych, a także wystawianie zdefiniowanych raportów sprzedażowych, np. dotyczących danego kontrahenta lub towaru i usługi.

Previous post

Jak skorzystać na reklamie?

Next post

Charakterystyka cyny