Ciekawe

Proces odzyskiwania srebra

Srebro jest jednym z metali szlachetnych, które poddać można recyklingowi. Jest ono odzyskiwane z powstającego podczas elektrorafinacji ołowiu i miedzi szlamu anodowego. W tym celu wykorzystywany jest m.in. złom jubilerski, dlatego warto zanieść na skup metali szlachetnych biżuterię. Recyklingowi srebra podlegają również materiały fotograficzne i rozmaite odpady.

Odzyskiwanie srebra z materiałów fotograficznych

Recykling srebra z materiałów fotograficznych polega na spaleniu ich w specjalnych piecach obrotowych. W ten sposób uzyskiwany jest popiół, który posiada bardzo dużą zawartość srebra. Jest on w następnej kolejności kierowany do właściwego procesu odzyskiwania srebra. Poza spalaniem, popularna jest również metoda elektrolityczna, polegająca na ługowaniu. Wówczas z roztworów wytrącane są chlorki srebra lub siarczki. Zużyty papier fotograficzny lub od dawna nie nadając się do użytku błony fotograficzne oddać można do skupu metali szlachetnych, gdzie pomimo braku wartości użytkowej znajdą swoje ponowne zastosowanie.

Srebro pozyskiwane z odpadów rożnego typu

Na skup metali szlachetnych zanieść można m.in. zmiotki, popioły, szlamy czy obwody drukowane. Przetapia się je w specjalnych piecach, zasilanych przy pomocy energii elektrycznej, gazu, oleju lub koksu. Piece te mogą być elektryczne, szybowe, płomienne lub osadzone w konwertorach. W skupie metali szlachetnych jakim jest ZłomWęglika http://zlomweglika.pl/skup-metali-szlachetnych lub zakładzie zajmującym się przetwarzaniem odpadów jako kolektor stosuje się zazwyczaj ołów lub miedź. Do mieszanki dodaje się topniki, które mają za zadanie usunąć niemetaliczne zanieczyszczenia oraz doprowadzić do fazy żużlowej. Podobnie jak inne metale szlachetne, srebro ulega skolektorowaniu w poddanym topnieniu ołowiu lub miedzi. Żużel, który powstaje w tym procesie zostaje zazwyczaj zgranulowany. W tej formie znajduje bardzo szerokie zastosowanie gospodarcze. Powstałe w wyniku procesu stopy ołowiu i miedzi są następnie przesyłane do specjalnych pieców. Są to piece kupelacyjne, gdzie ołów i miedź podlegają utlenieniu.

Previous post

Jak stworzyć dobre opakowanie?

Next post

Wybieramy odpowiednią maskę do nurkowania