Ciekawe

Szkolenie na sternika motorowodnego

Żeglowanie cieszy się coraz większą popularnością. W szczególności, jeżeli mowa jest o połączeniu tego z wyjazdem letnim, weekendowym. Aby jednak móc żeglować z pełną swobodą, należy zdobyć patent na min. sternika motorowodnego.

Szkolenie pod fachowym okiem

Na kurs żeglarski, który organizuje m.in. Róża Wiatrów, mogą zapisać się wszystkie osoby pełnoletnie. Niezależnie od tego, czy ktoś ma lat osiemnaście, czy też pięćdziesiąt – jeżeli ktoś czuje się na siłach i ma chęć, jak najbardziej może się na coś takiego zapisać. Tym bardziej że można otrzymać patent, który potencjalnym żeglarzom otwiera pewne możliwości do samodzielnego wypływania.

Patent motorowodny

Co będą mogły robić osoby, jakie pozytywnie zakończą kurs na patent na sternika motorowodnego? Na liście ich uprawnień będzie można znaleźć:

  • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
  • prowadzenie jachtów motorowych, których długość nie przekracza 12 metrów, ale tylko po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu oraz po morskich wodach wewnętrznych w porze dziennej.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy patent został zdobyty przez osoby niepełnoletnie, jakie ukończyły 16 rok życia. Osoby, które ukończyły 16 roku życia mogą prowadzić jachty do 60 kW.

Kto może zapisać się na szkolenie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do szkolenia teoretycznie mogą przystąpić osoby, które ukończyły 14 lat. Należy jednak sprawdzić, czy dany kurs przeznaczony jest dla tak młodych osób. Nie brakuje bowiem miejsc, gdzie szkolenie na sternika motorowodnego przeznaczone jest tylko powyżej 18 roku życia.

Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby do takiego szkolenia przystąpić? Na pewno należy pamiętać o tym, że:

  • osoby niepełnoletnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na specjalnym druku, który udostępnia PZMWiNW,
  • zapisać się na taki kurs, poprzez dokonanie odpowiedniej rezerwacji, na takim szkoleniu na pewno nie można pojawiać się “z marszu”,
  • jeżeli ktoś ma prawo do zniżki (np, jest studentem i nie ukończył 26 roku życia), musi mieć kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki.

Egzamin na sternika

Podczas szkolenia organizowane będą zajęcia teoretyczne i praktyczne. I tak też będzie wyglądał egzamin. Pierwsza część to 75 pytań testowych ze wszystkich istotnych zagadnień, jeżeli chodzi o żeglarstwo. Druga część to sprawdzenie umiejętności praktycznych. Sprawdzane będą takie kwestie, jak dojście/odejście od nabrzeża, wydawanie komend członkom załogi, czy też prawidłowe wejście w ślizg. 

 

Previous post

Wymiana części po uszkodzeniach pojazdów ciężarowych

Next post

Kardiolog online