Ciekawe

Kurs programowania C++ – czego możesz się nauczyć?

Kurs programowania C++ przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się programowania w tym języku. Zainteresuje on również osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat programowania C++.

Co zawiera kurs programowania C++

Kurs programowania C++ obejmuje:

  • przygotowanie środowiska pracy,
  • podstawy programowania,
  • pracę na przykładach.

Podstawy języka C++ poznamy, pracując na przykładach i trzech projektach: kalkulator, gra w statki, rejestr wypożyczeń. Nauczymy się tworzenia czytelnego i zwięzłego kodu. Dowiemy się, w jaki sposób jest zbudowany każdy program w języku C++ oraz tego, jak wprowadzać i wyświetlać dane w naszym programie.

Pierwszy etap

Dzięki projektowi kalkulator poznamy podstawy języka: komunikację z użytkownikiem, warunki i pętle. Doprowadzi nas on także do stworzenia własnego menu oraz przeprowadzeniem obliczeń zgodnych z poleceniem użytkownika programu.

Drugi etap

Dzięki projektowi gra w statki zdobędziemy wiedzę na temat: tablic, wektorów, obsługi plików. Na tym etapie utrwalimy wiedzę o warunkach i pętlach. Poznamy mechanizm wyjątków.

Trzeci etap

Dzięki projektowi rejestr wypożyczeń-biblioteka zapoznamy się z programowaniem obiektowym i bazą danych. Dowiemy się, w jaki sposób efektywnie przechowywać i przetwarzać dane. Doprowadzi nas to do zdobycia umiejętności czytelnego sortowania naszych danych. Poznamy także znaczenie struktur da języka C++. Wprowadzone zostaną także takie zagadnienia jak: klasy, polimorfizm, dziedziczenie, klasy abstrakcyjne, szablony. Kurs programowania C++ pozwala w ciągu kilku godzin zapoznać się z podstawowymi wiadomościami na temat tego języka, przygotowując doskonale do dalszych etapów zdobywania umiejętności z zakresu programowania.

 

Previous post

Armatura łazienkowa

Next post

Kurs HDS - droga do własnej działalności gospodarczej...