16 maj 2024

Postępowanie o zatwierdzenie układu — na czym polega ten rodzaj restrukturyzacji?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedna z form restrukturyzacji, która ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa przed upadłością. W praktyce oznacza to, że firma borykająca się z problemami finansowymi może zawrzeć z wierzycielami porozumienie dotyczące spłaty swoich zobowiązań. Taki układ pozwala firmie na uzyskanie odroczenia płatności, redukcję zadłużenia lub zmianę warunków

0