Biznes

Uprawnienia cieplne G2 – czyli jak znaleźć lepszą pracę?

Obecnie większość branż poszukuje pracowników do swoich firm. Taka sama sytuacja panuje w branży energetycznej. Jednak, aby móc zatrudnić się w dużym przedsiębiorstwie energetycznym trzeba spełniać pewne kryteria umiejętności. Należy posiadać niezbędne do podjęcia takiej pracy kwalifikacje, jak uprawnienia cieplne G2.

Czym są uprawnienia energetyczne g2?

Podjęcie pracy na stanowiskach związanych z branżą energetyczną wiąże się z posiadaniem niezbędnych kwalifikacji. Można je zdobyć na szkoleniach G2. Są to uprawnienia, dopuszczające pracownika do obsługi urządzeń, instalacji oraz sieci grzewczych o mocy powyżej 50 kW.

Ukończenie kursu na uprawnienia cieplne G2 upoważnia do pracy w zakresie eksploatacji, nadzoru oraz obsługi wszystkich punktów w sieci energetycznej. Po nabyciu stosownej wiedzy można pracować przy konserwacji, remontach, montażu urządzeń ciepłowniczych, a także dokonywać czynności pomiarowych oraz kontrolnych.

Szkolenie g2 przygotowuje uczestników od strony teoretycznej i praktycznej do przystąpienia do państwowego egzaminu przed komisją SEP.

Jaka wiedza jest dostępna na szkoleniach energetycznych?

Osoby biorące udział w szkoleniu na uprawnienia energetyczne g2 zdobywają gruntowną wiedzę w zakresie pracy na stanowiskach eksploatacyjnych oraz funkcjach nadzoru sieci ciepłowniczej.

W segmencie eksploatacyjnym szkoli się z zagadnień budowy, działania, a także warunków technicznych obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w instalacjach oraz sieciach ciepłowniczych.

Szkolenie w zakresie nadzoru obejmuje wszystkie aspekty przepisów dotyczących przyłączania sieci energetycznych, zasad ich programowania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w branży ciepłowniczej.

Szczególny nacisk podczas szkoleń kładzie się na zasady i warunki przeprowadzania czynności kontrolnych oraz pomiarowych, co jest bardzo ważnym czynnikiem w działalności branży energetycznej.

Do kogo skierowane są szkolenia z zakresu ciepłownictwa?

Szkolenia, na których uzyskuje się uprawnienia energetyczne g2 są przeznaczone dla osób pracujących już w branży, które chcą doskonalić swoje umiejętności.

Oferta szkoleń jest kierowana także do osób, które chciałyby dopiero pracę w segmencie ciepłowniczym rozpocząć.

Previous post

Nowoczesny salon

Next post

Jak wybrać firmę budowlaną?